Parenteel van Gillis Verberckmoes

1 Gillis Verberckmoes is geboren op maandag 03-07-1809 in Kallo (BelgiŽ), zoon van Josephus Verberckmoes en Anna Catharina Bervoets. Gillis is overleden op vrijdag 28-07-1876 in Verrebroek, Beveren (BelgiŽ), 67 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Gillis: Verrebroek, Zwaantje Huisnummer Sectie C259
Beroepen:
1833     arbeider
1839     dienstbode
1839     dagloner
van 1842 tot 1876     landbouwer
Gillis trouwde, 29 jaar oud, op woensdag 06-02-1839 in Verrebroek, Beveren (BelgiŽ) met Isabella Theresia Hoskens, 35 jaar oud. Isabella is geboren op donderdag 10-02-1803 in Verrebroek, Beveren (BelgiŽ), dochter van DaniŽl Hoskens en Regina Nonneman. Isabella is overleden op donderdag 09-04-1874 in Verrebroek, Beveren (BelgiŽ), 71 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Isabella: Verrebroek, Zwaantje Huisnummer Sectie C259
Beroep:
landbouwster
Kinderen van Gillis en Isabella:
1 Seraphinus Verberckmoes, geboren op woensdag 30-10-1839 in Verrebroek, Beveren (BelgiŽ). Volgt 1.1.
2 Ferdinandus Josephus Verberckmoes [1.2], geboren op vrijdag 01-07-1842 in Verrebroek, Beveren (BelgiŽ). Ferdinandus is overleden op zondag 07-01-1866 in Verrebroek, Beveren (BelgiŽ), 23 jaar oud.
3 Modestus Verberckmoes [1.3], geboren op maandag 15-12-1845 in Verrebroek, Beveren (BelgiŽ). Modestus is overleden op maandag 15-07-1867 in Verrebroek, Beveren (BelgiŽ), 21 jaar oud.
1.1 Seraphinus Verberckmoes is geboren op woensdag 30-10-1839 in Verrebroek, Beveren (BelgiŽ), zoon van Gillis Verberckmoes (zie 1) en Isabella Theresia Hoskens. Seraphinus is overleden op vrijdag 26-11-1926 in Zwijndrecht (BelgiŽ), 87 jaar oud.
Beroep:
1869     werkman
Seraphinus:
(1) trouwde, 26 jaar oud, op woensdag 18-07-1866 in Verrebroek, Beveren (BelgiŽ) met Lucia Petronella De Wilde, 24 jaar oud. Lucia is geboren op maandag 20-09-1841 in Vrasene, Beveren (BelgiŽ), dochter van Johannes Franciscus De Wilde en Sophia Pauwels. Lucia is overleden op woensdag 22-03-1911 in Doel (BelgiŽ), 69 jaar oud.
(2) trouwde, minstens 42 jaar oud, na 1881 met Maria Paulina Vercruyssen.
Kinderen van Seraphinus en Lucia:
1 Petrus Josephus Verberckmoes [1.1.1], geboren op zondag 28-07-1867 in Verrebroek, Beveren (BelgiŽ). Petrus is overleden.
2 Maria Lucia (Lisa) Verberckmoes, geboren op zondag 05-07-1868 in Verrebroek, Beveren (BelgiŽ). Volgt 1.1.2.
3 Florentinus (Ius) Verberckmoes, geboren op zondag 12-09-1869 in Verrebroek, Beveren (BelgiŽ). Volgt 1.1.3.
4 Stanislas (Aus) Verberckmoes, geboren op maandag 24-10-1870 in Verrebroek, Beveren (BelgiŽ). Volgt 1.1.4.
5 Maria Silvia Verberckmoes, geboren op donderdag 04-04-1872 in Verrebroek, Beveren (BelgiŽ). Volgt 1.1.5.
6 Victorinus Verberckmoes [1.1.6], geboren op zaterdag 20-09-1873 in Verrebroek, Beveren (BelgiŽ). Victorinus is overleden.
7 Julianus Sebastianus Verberckmoes [1.1.7], geboren op donderdag 22-10-1874 in Verrebroek, Beveren (BelgiŽ). Julianus is overleden.
8 Maria Leonia Verberckmoes [1.1.8], geboren op zaterdag 04-12-1875 in Verrebroek, Beveren (BelgiŽ). Maria is overleden op woensdag 04-07-1877 in Verrebroek, Beveren (BelgiŽ), 1 jaar oud.
9 Augustinus Verberckmoes [1.1.9], geboren op dinsdag 17-04-1877 in Verrebroek, Beveren (BelgiŽ). Augustinus is overleden op donderdag 19-04-1877 in Verrebroek, Beveren (BelgiŽ), 2 dagen oud.
10 Maria Mathildis Verberckmoes [1.1.10], geboren op zaterdag 11-05-1878 in Verrebroek, Beveren (BelgiŽ). Maria is overleden op maandag 13-05-1878 in Verrebroek, Beveren (BelgiŽ), 2 dagen oud.
11 Augustinus Verberckmoes, geboren op maandag 09-06-1879 in Verrebroek, Beveren (BelgiŽ). Volgt 1.1.11.
12 Leonia Maria Verberckmoes, geboren op maandag 05-09-1881 in Doel (BelgiŽ). Volgt 1.1.12.
1.1.2 Maria Lucia (Lisa) Verberckmoes is geboren op zondag 05-07-1868 in Verrebroek, Beveren (BelgiŽ), dochter van Seraphinus Verberckmoes (zie 1.1) en Lucia Petronella De Wilde. Lisa is overleden op dinsdag 23-09-1952 in Doel (BelgiŽ), 84 jaar oud.
Notitie bij Lisa: Lisa woonde van voor op Saftingen in een klein huis met golfplaten op het dak.
Na de oorlog zei ze tegen ma:"Goed dat ge weer bijeen zijt, Albert heeft een slechte jeugd gehad".
Lisa was een kleine vrouw met een dotje in het haar.
Lisa trouwde met Hippolytus van den Bossche.
Notitie bij het huwelijk van Lisa en Hippolytus: Naast de zes kinderen uit dit huwelijk moet er nog een zevende kind zijn dat roeg gestorven is, naam onbeken.
Hippolytus is geboren op donderdag 15-12-1870 in Kieldrecht (BelgiŽ). Hippolytus is overleden op zaterdag 07-06-1919 in Doel (BelgiŽ), 48 jaar oud.
Kinderen van Lisa en Hippolytus:
1 Gerarda van den Bossche [1.1.2.1], geboren vůůr 1893. Gerarda is overleden.
2 Sidonia Maria van den Bossche [1.1.2.2], geboren op donderdag 07-12-1893 in Doel (BelgiŽ). Sidonia is overleden op maandag 24-11-1975 in Zwijndrecht (BelgiŽ), 81 jaar oud.
3 Serafien van den Bossche [1.1.2.3], geboren op maandag 17-06-1895 in Doel (BelgiŽ). Serafien is overleden op maandag 21-10-1918 in Aeltre (BelgiŽ), 23 jaar oud.
4 Petrus Jozef van den Bossche [1.1.2.4], geboren op zaterdag 20-11-1897 in Doel (BelgiŽ). Petrus is overleden op dinsdag 14-02-1978 in Beveren (BelgiŽ), 80 jaar oud.
5 Maria Sylvia van den Bossche [1.1.2.5], geboren op zaterdag 24-12-1898 in Doel (BelgiŽ). Maria is overleden op vrijdag 06-10-1972 in Beveren (BelgiŽ), (St. Annakliniek), 73 jaar oud.
6 Renť van den Bossche [1.1.2.6], geboren op dinsdag 24-11-1908 in Doel (BelgiŽ). Renť is overleden op donderdag 28-06-1962 in Sint-Niklaas (BelgiŽ), 53 jaar oud.
1.1.3 Florentinus (Ius) Verberckmoes is geboren op zondag 12-09-1869 in Verrebroek, Beveren (BelgiŽ), zoon van Seraphinus Verberckmoes (zie 1.1) en Lucia Petronella De Wilde.
Notitie bij de geboorte van Ius: In het jaar achttienhonderd negenenzestig den twelfsten der maandseptember ten twee uren namiddag voor ... Josephus-Ferdinandus ReynsBurgemeester...van den burgelijken stand der gemeenteVerrebrouk...Provincie Oostvlaanderen is verschenen SeraphinusVerberckmoes oud dertig jaren werkman alhier wonende;..ons vertoont eenkind van mannelijk geslacht alhier geboren heden ten zeven uren ’smorgens van hem verclaerder en van Luccia-Petronella De Wilde, zijnehuisvrouw oud achten(t)wintig jaren werkvrouw alhier woonende waaraanhij verklaart te geven den voornaam van Florentinus. Voornoemdeverklaringe en vertooninge gedaan in de tegenwoordigheyd van JoannesVercauteren oud negenenvijftig jaren, secretaris en van FranciscusJulianus Verschelden oud zesendertig jaren, Kuyper, beyde alhierwoonende getuigen hiertoe door den verklaarder aanzocht...hebbendeverder en de getuijgen dezen akt na voorlezing met ons geteekendS. Verberckmoes J. Vercauteren P.J. Verschelden J.F. Reyns(transcriptie door Marcel Pieters, Lokeren, 5 maart 1996)
Ius is overleden op zaterdag 08-12-1934 in Doel (BelgiŽ), 65 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Ius: Ten jare 1934 op 9 dec om acht uur in de voormiddag voor ons Edmond Jonckheere ambtenaar van de burgerlijke stand te Doel zijn verschenen: August Verberckmoes, oud 26 (tekst vermeldt 36) jaar, zoon des overledenen en Renť Van den Bossche, 26 jaar, geen verwantschap met de overledene, beiden werklieden wonenden te Doel, die ons hebben verklaard dat op gisteren, 8 dec om zeven uur in de voormiddag te Doel, wijk Saftingen, is overleden, Florent Verberckmoes geboren te Verrebroek en wonende te Doel, werkman, oud 65 jaar, twe maanden, 26 dagen, werkman zoon van Seraphinus Verberckmoes en van Lucia Petronilla De Wilde weduwenaar van Maria Ludovica Van Ruymbeke en van Clementina Hortensia Apers, alle vier overleden. Waarvan akte dadelijk opgemaakt te Doel, welke akte wij en de comparanten na voorlezing hebben ondertekend. August Verberckmoes, Van den Bossche Renť.
Notitie bij Ius: Iemand vroeg Florentius (Ius) eens om een cent voor de spaarpot. "Steek er een steen in, dan is die ineens vol", zei hij.
Florentinus (Ius) had bekhaar, een grote neus, scherpe kin en was verstandig, volgens zijn zoon Albert.
Wie heeft er nog een goede oude foto van Florentius Verberckmoes?
Beroepen:
1897     veldarbeider
1899     dagloner
1934     werkman
Ius:
(1) trouwde, 26 jaar oud, op donderdag 30-01-1896 in Doel (BelgiŽ) met Maria Ludovica Van Ruymbeke, 22 of 23 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Ius en Maria: Na het overlijden van zijn eerste vrouw, keert Florentinus Verberckmoes op 22-03-1897 als weduwnaar terug naar zijn ouders.
Maria is geboren in 1873 in Kieldrecht (BelgiŽ), dochter van Gillis Jacobus Van Ruymbeke en Judoca De Block. Maria is overleden op woensdag 03-03-1897 in Clinge, Zeeland (Nederland), 23 of 24 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Maria: Heden den vierden maart achttien honderd zeven en negentig, verschenenvoor mij wethouder, Ambtenaar van den Burgerlijken stand van de gemeenteClinge, provincie Zeeland, Florentinus Verberckmoes oud zevenentwintigjaren, van beroep veldarbeider wonende te Clinge, man van de overledenealsmede Judocus Ivens oud zes en vijftig jaren, van beroep veldwachterwonende te Clinge welke mij hebben verklaard dat op den derden maartachttien honderd zeven en negentig, binnen deze gemeente ten tien uredes namiddags, is overleden Maria Ludovica van Ruymbeke oud vier entwintig jaren geboren te Kieldrecht (BelgiŽ) van beroep veldarbeidster,wonende te Clinge vrouw van den eersten aangever, dochter van GillisJacobus van Ruymbeke oud drie en vijftig jaren landbouwer wonende te Clinge en van Judoca de Block te Clinge overleden. En is hiervano pgemaakt deze akte, die na gedane voorlezing aan de aangevers, door henen mij is geteekend. Ondertekenaars: Fl verberkmoes, J. Ivens, P.f.Smet.
(2) trouwde, 29 jaar oud, op woensdag 11-01-1899 in Kieldrecht (BelgiŽ) met Clementina Hortensia Apers, 22 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Ius en Clementina: Ten jare 1899 op 1 jan om drie uur in de namiddag voor ons Joseph Louis Balliauw Burgemeester ambtenaar burgerlijke stand van Kieldrecht Oost-Vlaanderen zijn verschenen: Florentius Verberckmoes, dagloner, geboren te Verrebroek, 12 september 1869, woonachtig te Doel, meerderjarige zoon van Seraphinus Verberckmoes, oud 6O jaar en van Lucia Petronella De Wilde, oud 58 jaar, landbouwer, woonachtig te Doel, hier tegenwoordig en toestemmende weduwnaar van Ludovicia Van Ruymbeke overleden te Clinge-Zeeand, 3 maart 1897 en Klementina Hortensia Apers dienstmeid geboren te Verrebroek 11 maart 1876 laatst te Verrebroek en thans alhier woonachtig meerderjarige dochter van David Apers oud 6O jaar, dagloner, woonachtig te Verrebroek, hiertegenwoordig en toestemmend en van Emerentiana Van Landeghem overleden te Verrebroek den negende februari 1879 welke komparanten ons hebben verzocht over te gaan tot de voltrekking van hun huwelijk,waarvan afkondiging reeds is gedaan ingevolge de wet op den zondag 1 januari jongstleden alsmede binnen de gemeenten Verrebroek en Doel op denzelfden dag als voorzeid ingevolge het hiernevens vertoond bewijs, geen tegenspraak wegens dit huwelijk ons beteekend zijnde, recht doende aan hun verzoek, hebben wij, na voorlezing, van al de voorgelegde stukken, welke allen behoorlijk zijn geparafeerd en aan deze zullen gehecht blijven, alsmede van het zesde hoofdstuk van de vijfde titel van het burgerlijk wetboek, getiteld: van het huwelijk, aan de bruidegom en aan de bruid gevraagd of zij erkenden voornemens zijn te nemen voor man en vrouw, elk van hun beurtelings geantwoord hebbende JA, verklaren wij, in naam van de wet, dat de gezeiden: Florentius Verberckmoes-Klementina Hortensia Apers door de huwelijksband verenigd zijn, welk huwelijk openbaar is voltrokken ten Gemeente-huize, in de tegenwoordigheid van de vier nagenoemde door de echtgenoten gekozen getuigen waar wij de tegenwoordigen akt hebben opgesteld in de tegenwoordigheid en het bijzijn en bij het uitspreken der vereniging van Frederic De Potter, oud 49 jaar, gemeentesecretaris, Edmond Picavet, 30 jaar, Postmeester, Louis Vergauwen, 40 jaar veldwachter, Jan Bosman, 33 jaar briefdrager allen geene familie der comparanten, alhier gehuisvest, de moeder des bruidegoms heeft verklaard bij onkunde niet te kunnen naamtekenen en de beide komparanten, verwanten met hunne vaders en de vier getuigen hebbende dezen met (...) naamvoorlezing met ons ondertekend: H. Apers, Verberckmoes, J.L. Balliauw, Di Apers Le Vergauwen, F.de Potter, S. Verberckmoes, Balliauw (onleesbaar) J. Bosman, getuige Picavet.
Clementina is geboren op zaterdag 11-03-1876 in Verrebroek, Beveren (BelgiŽ), dochter van David Apers en Emerentiana Van Landeghem. Clementina is overleden op zondag 29-05-1932 in Doel (BelgiŽ), 56 jaar oud.
Beroep:
1899     dienstmeid
Kinderen van Ius en Maria:
1 Maria Leonia Verberckmoes, geboren op vrijdag 27-03-1896 in Clinge, Zeeland (Nederland). Volgt 1.1.3.1.
2 Amelia Verberckmoes, geboren op dinsdag 23-02-1897 in Clinge, Zeeland (Nederland). Volgt 1.1.3.2.
Kinderen van Ius en Clementina:
3 Honorine Maria Verberckmoes, geboren op vrijdag 05-01-1900 in Doel (BelgiŽ). Volgt 1.1.3.3.
4 Joseph Verberckmoes, geboren op donderdag 24-10-1901 in Doel (BelgiŽ). Volgt 1.1.3.4.
5 Alberta Maria Verberckmoes, geboren op vrijdag 16-09-1904 in Doel (BelgiŽ). Volgt 1.1.3.5.
6 Urbania Verberckmoes, geboren op donderdag 09-08-1906 in Doel (BelgiŽ). Volgt 1.1.3.6.
7 August Verberckmoes [1.1.3.7], geboren op zondag 12-01-1908 in Doel (BelgiŽ). August is overleden op dinsdag 01-08-1944 in Antwerpen (BelgiŽ), 36 jaar oud. Hij is begraven op zaterdag 05-08-1944.
Notitie bij overlijden van August: Antwerpen, Stappaertsgasthuis
8 Maria Leonia Verberckmoes, geboren op maandag 08-01-1912 in Doel (BelgiŽ). Volgt 1.1.3.8.
9 Albert Jozef Verberckmoes, geboren op woensdag 29-09-1915 in Doel (BelgiŽ). Volgt 1.1.3.9.
1.1.3.1 Maria Leonia Verberckmoes is geboren op vrijdag 27-03-1896 in Clinge, Zeeland (Nederland), dochter van Florentinus (Ius) Verberckmoes (zie 1.1.3) en Maria Ludovica Van Ruymbeke. Maria is overleden op donderdag 08-02-1962 in Mechelen (BelgiŽ), 65 jaar oud. Maria:
(1) trouwde met Kamiel Maes.
(2) trouwde met Petrus Frans Cleys. Petrus is geboren op zondag 25-04-1897 in Verrebroek, Beveren (BelgiŽ). Petrus is overleden op zaterdag 10-05-1952 in Verrebroek, Beveren (BelgiŽ), 55 jaar oud.
Kinderen van Maria en Kamiel:
1 Emile Maes [1.1.3.1.1].
2 Marcel Maes [1.1.3.1.2].
3 Cyriel Maes [1.1.3.1.3].
Kinderen van Maria en Petrus:
4 Maria Cleys [1.1.3.1.4].
5 Jozef Cleys [1.1.3.1.5].
1.1.3.2 Amelia Verberckmoes is geboren op dinsdag 23-02-1897 in Clinge, Zeeland (Nederland), dochter van Florentinus (Ius) Verberckmoes (zie 1.1.3) en Maria Ludovica Van Ruymbeke. Zij is gedoopt op dinsdag 23-02-1897. Amelia is overleden op zondag 11-04-1965 in Bornem (BelgiŽ), 68 jaar oud. Amelia trouwde met Franciscus De Smet.
1.1.3.3 Honorine Maria Verberckmoes is geboren op vrijdag 05-01-1900 in Doel (BelgiŽ), dochter van Florentinus (Ius) Verberckmoes (zie 1.1.3) en Clementina Hortensia Apers. Zij is gedoopt op zaterdag 06-01-1900. Honorine is overleden op zondag 29-12-1968 in Hoboken (BelgiŽ), 68 jaar oud.
Beroep:
arbeidster
Honorine:
(1) trouwde met Theofiel de Wolf.
(2) trouwde met Henri Lichtert. Henri is geboren op zondag 10-10-1897 in Kallo (BelgiŽ). Henri is overleden op maandag 06-06-1960 in Sint-Niklaas (BelgiŽ), 62 jaar oud.
Kinderen van Honorine en Henri:
1 Jozef Lichtert [1.1.3.3.1].
2 Etienne Lichtert [1.1.3.3.2].
3 Jeanne Lichtert [1.1.3.3.3].
4 GabriŽlle Lichtert [1.1.3.3.4].
1.1.3.4 Joseph Verberckmoes is geboren op donderdag 24-10-1901 in Doel (BelgiŽ), zoon van Florentinus (Ius) Verberckmoes (zie 1.1.3) en Clementina Hortensia Apers. Joseph is overleden op dinsdag 23-02-1988 in Antwerpen (BelgiŽ), 86 jaar oud.
Beroep:
winkelier (in ’t groot, in ’t klein)
Joseph trouwde, 21 jaar oud, op donderdag 23-08-1923 in Deurne (BelgiŽ) met Maria Joanna Bastiaensen, 21 jaar oud. Maria is geboren op zaterdag 02-08-1902 in Deurne (BelgiŽ).
Kinderen van Joseph en Maria:
1 Alice Louise (Antoinette) Verberckmoes, geboren op zaterdag 26-01-1924 in Armťe Belge d’Occupation. Volgt 1.1.3.4.1.
2 Joannes Andreas Leon Verberckmoes [1.1.3.4.2], geboren op woensdag 16-01-1929 in Zwijndrecht (BelgiŽ). Joannes is overleden op donderdag 17-01-1929 in Zwijndrecht (BelgiŽ), 1 dag oud.
3 Armand Joannes Leon Verberckmoes, geboren op donderdag 10-12-1931 in Zwijndrecht (BelgiŽ). Volgt 1.1.3.4.3.
4 Simonne Maria Hendrika Verberckmoes, geboren op zondag 11-02-1934 in Zwijndrecht (BelgiŽ). Volgt 1.1.3.4.4.
1.1.3.4.1 Alice Louise (Antoinette) Verberckmoes is geboren op zaterdag 26-01-1924 in Armťe Belge d’Occupation, dochter van Joseph Verberckmoes (zie 1.1.3.4) en Maria Joanna Bastiaensen. Antoinette:
(1) trouwde met Wijns.
Notitie bij het huwelijk van Antoinette en Wijns: 3 kinderen uit dit huwelijk
(2) trouwde met Jean Everaert.
1.1.3.4.3 Armand Joannes Leon Verberckmoes is geboren op donderdag 10-12-1931 in Zwijndrecht (BelgiŽ), zoon van Joseph Verberckmoes (zie 1.1.3.4) en Maria Joanna Bastiaensen. Armand trouwde met Julia Louisa De Maayer.
Notitie bij het huwelijk van Armand en Julia: Wat is de huwelijksdatum en huwelijksplaats?
Julia is overleden op vrijdag 11-11-2011.
Notitie bij Julia: Wat is de geboortedatum en geboorteplaats van Julia Louisa De Maayer?
Wat is de overlijdensplaats van Julia Louisa De Maayer?
Wat zijn de volledige namen van de ouders van Julia Louisa De Maayer?
Kind van Armand en Julia:
1 Jozef Francois Jeanne (Jo) Verberckmoes, geboren op woensdag 16-05-1962 in Kieldrecht (BelgiŽ). Volgt 1.1.3.4.3.1.
1.1.3.4.3.1 Jozef Francois Jeanne (Jo) Verberckmoes is geboren op woensdag 16-05-1962 in Kieldrecht (BelgiŽ), zoon van Armand Joannes Leon Verberckmoes (zie 1.1.3.4.3) en Julia Louisa De Maayer. Jo trouwde met Linda Watrin. De scheiding werd geregistreerd.
Notitie bij het huwelijk van Jo en Linda: Wat was de huwelijksdatum en huwelijksplaats?
Wat was de scheidingsdatum en scheidingsplaats?
Linda is geboren op vrijdag 07-03-1958 in Anderlecht (BelgiŽ), dochter van Harry Watrin en Aline Cluytens.
Kinderen van Jo en Linda:
1 Nele Verberckmoes, geboren op woensdag 05-02-1986 in Sint-Niklaas (BelgiŽ). Volgt 1.1.3.4.3.1.1.
2 Jasper Verberckmoes [1.1.3.4.3.1.2], geboren op maandag 17-04-1989 in Sint-Niklaas (BelgiŽ).
1.1.3.4.3.1.1 Nele Verberckmoes is geboren op woensdag 05-02-1986 in Sint-Niklaas (BelgiŽ), zoon van Jozef Francois Jeanne (Jo) Verberckmoes (zie 1.1.3.4.3.1) en Linda Watrin. Nele trouwde met Luc De Cleir. Luc is geboren op dinsdag 26-07-1983.
1.1.3.4.4 Simonne Maria Hendrika Verberckmoes is geboren op zondag 11-02-1934 in Zwijndrecht (BelgiŽ), dochter van Joseph Verberckmoes (zie 1.1.3.4) en Maria Joanna Bastiaensen. Simonne trouwde met Robert van Hove.
Kind van Simonne en Robert:
1 Martine van Hove [1.1.3.4.4.1].
1.1.3.5 Alberta Maria Verberckmoes is geboren op vrijdag 16-09-1904 in Doel (BelgiŽ), dochter van Florentinus (Ius) Verberckmoes (zie 1.1.3) en Clementina Hortensia Apers. Alberta is overleden op donderdag 26-05-1977 in Gent (BelgiŽ), 72 jaar oud. Alberta trouwde, 24 jaar oud, op dinsdag 08-01-1929 in Antwerpen (BelgiŽ) met Armand Antoon August van Imschoot, 24 jaar oud. Armand is geboren op zaterdag 16-01-1904 in Gent (BelgiŽ). Armand is overleden op vrijdag 19-07-1985, 81 jaar oud.
Kinderen van Alberta en Armand:
1 Agnes Marcelle Hortense Verberckmoes, geboren op donderdag 08-09-1927 in Antwerpen (BelgiŽ). Volgt 1.1.3.5.1.
2 Adolf August LuciŽn van Imschoot [1.1.3.5.2], geboren op donderdag 02-05-1929 in Antwerpen (BelgiŽ). Adolf is overleden op zondag 13-04-1930 in Antwerpen (BelgiŽ), 11 maanden oud.
3 Marie van Imschoot [1.1.3.5.3], geboren in 1935 in Antwerpen (BelgiŽ). Marie is overleden in 1935 in Antwerpen (BelgiŽ), geen jaar oud.
4 LuciŽnne van Imschoot [1.1.3.5.4], geboren in 1936.
5 Gilbert van Imschoot [1.1.3.5.5], geboren in 1940. Gilbert is overleden in 1940, geen jaar oud.
6 Cesar van Imschoot [1.1.3.5.6], geboren in 1941.
7 EtiŽnne van Imschoot [1.1.3.5.7], geboren in 1942. EtiŽnne is overleden in 1942, geen jaar oud.
1.1.3.5.1 Agnes Marcelle Hortense Verberckmoes is geboren op donderdag 08-09-1927 in Antwerpen (BelgiŽ), dochter van Alberta Maria Verberckmoes (zie 1.1.3.5), adoptiedochter van Armand Antoon August van Imschoot. Agnes trouwde, 18 jaar oud, op zaterdag 17-11-1945 met Maurice Franki, 23 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Agnes en Maurice: Wat is de huwelijksplaats?
Maurice is geboren op zaterdag 08-07-1922.
Kinderen van Agnes en Maurice:
1 Fernanda Franki [1.1.3.5.1.1], geboren op maandag 04-02-1946 in Gent (BelgiŽ).
2 Anthony Franki [1.1.3.5.1.2], geboren op donderdag 31-01-1963.
1.1.3.6 Urbania Verberckmoes is geboren op donderdag 09-08-1906 in Doel (BelgiŽ), dochter van Florentinus (Ius) Verberckmoes (zie 1.1.3) en Clementina Hortensia Apers. Urbania is overleden op woensdag 30-06-1982 in Beveren (BelgiŽ) (Sint-Martinuskliniek), 75 jaar oud. Urbania trouwde, 20 jaar oud, op woensdag 15-09-1926 met Albert Bisschop, 23 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Urbania en Albert: Wat is de huwelijksplaats?
Albert is geboren op zondag 06-09-1903 in Kallo (BelgiŽ). Albert is overleden op zondag 21-11-1954 in Kallo (BelgiŽ), 51 jaar oud (oorzaak: hartaanval, na een voetbalwedstrijd te hebben bijgewoond).
Beroep:
arbeider (in suikerfabriek te Kallo)
Kinderen van Urbania en Albert:
1 Gaston Bisschop [1.1.3.6.1].
2 Omar Bisschop [1.1.3.6.2], geboren op dinsdag 16-12-1924 in Doel (BelgiŽ).
3 Jean Bisschop [1.1.3.6.3], geboren op zondag 20-09-1931 in Kallo (BelgiŽ).
1.1.3.8 Maria Leonia Verberckmoes is geboren op maandag 08-01-1912 in Doel (BelgiŽ), dochter van Florentinus (Ius) Verberckmoes (zie 1.1.3) en Clementina Hortensia Apers. Maria is overleden op maandag 08-01-2001 in Kallo (BelgiŽ), 89 jaar oud. Zij is begraven op maandag 15-01-2001 in Kallo (BelgiŽ).
Beroep:
arbeidster (in Chichoreifabriek te Antwerpen)
Maria trouwde, 24 jaar oud, op vrijdag 11-09-1936 in Kallo (BelgiŽ) met Albertus Danssaert, 24 jaar oud. Albertus is geboren op zondag 16-06-1912 in Kallo (BelgiŽ).
Beroep:
havenarbeider
Kinderen van Maria en Albertus:
1 Florent Danssaert [1.1.3.8.1].
2 Georgette Danssaert [1.1.3.8.2].
1.1.3.9 Albert Jozef Verberckmoes is geboren op woensdag 29-09-1915 in Doel (BelgiŽ), zoon van Florentinus (Ius) Verberckmoes (zie 1.1.3) en Clementina Hortensia Apers. Albert is overleden op zaterdag 23-06-1962 in Antwerpen (BelgiŽ), 46 jaar oud.
Beroep:
militair (1e Sergeant Major)
Onderscheidingen:
08-04-1946     Militair ereteken tweede klasse
19-09-1946     Herinneringsmedaille van de oorlog 1940-1945 met gekruiste sabels
24-02-1950     Medaille van Krijgsgevangene
08-04-1951     Militair ereteken eerste klasse
15-11-1954     Gouden Medaille in de Orde van Leopold II (Koninklijk Besluit nr 3320)
14-11-1959     Gouden Palmen in de Kroonorde (Koninklijk Besluit nr 7424)
Albert trouwde, 19 jaar oud, op vrijdag 15-03-1935 in Kieldrecht (BelgiŽ) met Edith Vercruyssen, 17 jaar oud. Edith is geboren op dinsdag 12-03-1918 in DŁsseldorf (Duitsland). Edith is overleden op dinsdag 16-11-2004 in Beveren (BelgiŽ), 86 jaar oud. Zij is begraven op vrijdag 19-11-2004 in Zwijndrecht (BelgiŽ).
Kinderen van Albert en Edith:
1 Willy Jozef Verberckmoes, geboren op vrijdag 07-05-1937 in Kieldrecht (BelgiŽ). Volgt 1.1.3.9.1.
2 (Adoptie) Helene Martha Vercruyssen, geboren op maandag 12-10-1942 in Kieldrecht (BelgiŽ). Volgt 1.1.3.9.2.
3 Jozef Florent Verberckmoes, geboren op zondag 26-06-1949 in Brussel (BelgiŽ). Volgt 1.1.3.9.3.
4 Monique Louis Honorine Verberckmoes, geboren op zaterdag 24-03-1951 in Berchem (BelgiŽ). Volgt 1.1.3.9.4.
1.1.3.9.1 Willy Jozef Verberckmoes is geboren op vrijdag 07-05-1937 in Kieldrecht (BelgiŽ), zoon van Albert Jozef Verberckmoes (zie 1.1.3.9) en Edith Vercruyssen. Hij is gedoopt op zondag 09-05-1937 in Kieldrecht (BelgiŽ).
Beroep:
militair
Religie:
Rooms Katholiek
Willy trouwde, 24 jaar oud, op zaterdag 29-07-1961 in Nieuwkerken-Waas (BelgiŽ) met Jeannine Alphonsine Leontine van de Perre, 24 jaar oud. Jeannine is geboren op dinsdag 30-03-1937 in Sint-Niklaas (BelgiŽ), dochter van Amedť Domein van de Perre en Jeanne Josephine Fachť.
Beroep:
arbeidster (in textielfabriek)
Kinderen van Willy en Jeannine:
1 Peter Albert Verberckmoes [1.1.3.9.1.1], geboren op vrijdag 04-05-1962 in Sint-Niklaas (BelgiŽ).
Beroep:
ingenieur
2 Johan Arthur Edith Verberckmoes, geboren op maandag 30-09-1963 in Sint-Niklaas (BelgiŽ). Volgt 1.1.3.9.1.2.
3 Philip Jozef Josette Verberckmoes, geboren op vrijdag 29-01-1965 in Sint-Niklaas (BelgiŽ). Volgt 1.1.3.9.1.3.
4 Isabelle Verberckmoes, geboren op zaterdag 13-01-1968 in Sint-Niklaas (BelgiŽ). Volgt 1.1.3.9.1.4.
1.1.3.9.1.2 Johan Arthur Edith Verberckmoes is geboren op maandag 30-09-1963 in Sint-Niklaas (BelgiŽ), zoon van Willy Jozef Verberckmoes (zie 1.1.3.9.1) en Jeannine Alphonsine Leontine van de Perre.
Beroep:
organiseert safari’s
Johan trouwde, 26 jaar oud, op zaterdag 09-06-1990 in Sint-Niklaas (BelgiŽ) met Marleen Madeleine Robert Luyckx, 27 jaar oud. Marleen is geboren op vrijdag 28-12-1962, dochter van Wilfried Luyckx en Godelieve Verdonck.
Kinderen van Johan en Marleen:
1 Ijeoma Verberckmoes [1.1.3.9.1.2.1], geboren op vrijdag 03-08-1990 in Sint-Niklaas (BelgiŽ).
2 Nnena Verberckmoes [1.1.3.9.1.2.2], geboren op donderdag 03-09-1992 in Sint-Niklaas (BelgiŽ).
Notitie bij Nnena: Nnena is een west-afrikaanse naam.
1.1.3.9.1.3 Philip Jozef Josette Verberckmoes is geboren op vrijdag 29-01-1965 in Sint-Niklaas (BelgiŽ), zoon van Willy Jozef Verberckmoes (zie 1.1.3.9.1) en Jeannine Alphonsine Leontine van de Perre.
Beroepen:
schrijnwerker
grafdelver
Philip:
(1) trouwde, 27 jaar oud, op vrijdag 15-05-1992 in Sint-Niklaas (BelgiŽ) met Marina Suzanne Joseph Heerwegh, 19 jaar oud. Marina is geboren op vrijdag 10-11-1972 in Sint-Niklaas (BelgiŽ).
(2) trouwde, minstens 28 jaar oud, na 1993 met Sabine Van Brussel.
Kind van Philip en Marina:
1 Zeno Verberckmoes [1.1.3.9.1.3.1], geboren op woensdag 11-11-1992 in Sint-Niklaas (BelgiŽ).
Kinderen van Philip en Sabine:
2 (Pleeg) Mathias Van Brussel [1.1.3.9.1.3.2], geboren op dinsdag 21-09-1993, zoon van Sabine Van Brussel.
3 Yana Verberckmoes [1.1.3.9.1.3.3], geboren op woensdag 01-05-2002 in Lokeren (BelgiŽ).
1.1.3.9.1.4 Isabelle Verberckmoes is geboren op zaterdag 13-01-1968 in Sint-Niklaas (BelgiŽ), dochter van Willy Jozef Verberckmoes (zie 1.1.3.9.1) en Jeannine Alphonsine Leontine van de Perre.
Beroep:
maatschappelijk assistente
Isabelle trouwde, 38 jaar oud, op vrijdag 29-09-2006 in Schaarbeek (BelgiŽ) met DaniŽl Trumpeneers, 55 jaar oud. DaniŽl is geboren op zondag 21-01-1951 in Sint Truiden (BelgiŽ), zoon van Renť Trumpeneers en AngŤle Berwaert.
Kinderen van Isabelle en DaniŽl:
1 Elise Trumpeneers [1.1.3.9.1.4.1], geboren op dinsdag 28-11-1995 in Vilvoorde (BelgiŽ).
2 Arne Trumpeneers [1.1.3.9.1.4.2], geboren op maandag 20-07-1998 in Vilvoorde (BelgiŽ).
1.1.3.9.2 Helene Martha Vercruyssen is geboren op maandag 12-10-1942 in Kieldrecht (BelgiŽ), dochter van Edith Vercruyssen, adoptiedochter van Albert Jozef Verberckmoes (zie 1.1.3.9). Zij is gedoopt op woensdag 14-10-1942 in Kieldrecht (BelgiŽ). Helene trouwde met Bernard de Cock.
Notitie bij het huwelijk van Helene en Bernard: Uit dit huwelijk komen 3 kinderen.
Donald de Cock 25-10-1964
Waldo de Cock 24-10-1967
Samantha de Cock 20-06-1970
Bernard is geboren op maandag 13-11-1939, zoon van Jozef de Cock en Elisa de Vulder.
1.1.3.9.3 Jozef Florent Verberckmoes is geboren op zondag 26-06-1949 in Brussel (BelgiŽ), zoon van Albert Jozef Verberckmoes (zie 1.1.3.9) en Edith Vercruyssen. Jozef trouwde, 24 jaar oud, op woensdag 24-10-1973 in Merksem (BelgiŽ) met Rita Guido Maria (Rit) Staes, 23 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op zaterdag 22-12-1973 in Merksem (BelgiŽ). Rit is geboren op dinsdag 08-11-1949 in Merksem (BelgiŽ).
Kinderen van Jozef en Rit:
1 Pim Monique Leo Verberckmoes, geboren op maandag 26-01-1976 in Mol (BelgiŽ). Volgt 1.1.3.9.3.1.
2 Bram Bas Roel Verberckmoes [1.1.3.9.3.2], geboren op vrijdag 15-06-1979 in Mol (BelgiŽ).
3 Roel Karel Edith Verberckmoes [1.1.3.9.3.3], geboren op woensdag 12-11-1980 in Merksem (BelgiŽ).
1.1.3.9.3.1 Pim Monique Leo Verberckmoes is geboren op maandag 26-01-1976 in Mol (BelgiŽ), dochter van Jozef Florent Verberckmoes (zie 1.1.3.9.3) en Rita Guido Maria (Rit) Staes. Pim trouwde met Koen de Smet. Koen is geboren op zondag 18-07-1965 in Deurne (BelgiŽ).
Kinderen van Pim en Koen:
1 Ize de Smet [1.1.3.9.3.1.1], geboren op zondag 10-03-2002 in Merksem (BelgiŽ).
2 Anthe de Smet [1.1.3.9.3.1.2], geboren op zaterdag 31-12-2005 in Merksem (BelgiŽ).
1.1.3.9.4 Monique Louis Honorine Verberckmoes is geboren op zaterdag 24-03-1951 in Berchem (BelgiŽ), dochter van Albert Jozef Verberckmoes (zie 1.1.3.9) en Edith Vercruyssen. Monique trouwde, 23 jaar oud, op vrijdag 05-07-1974 in Zwijndrecht (BelgiŽ) met Paul Leyssens, 25 jaar oud. Paul is geboren op zondag 12-12-1948, zoon van Johannes Baptista Lyssens en Magdaleine Verberckmoes.
1.1.4 Stanislas (Aus) Verberckmoes is geboren op maandag 24-10-1870 in Verrebroek, Beveren (BelgiŽ), zoon van Seraphinus Verberckmoes (zie 1.1) en Lucia Petronella De Wilde. Aus is overleden op vrijdag 04-02-1944 in Beveren (BelgiŽ), 73 jaar oud.
Beroepen:
landbouwer
cafťhouder
Aus trouwde met Cho (Joanna) Brees.
Kind van Aus en Joanna:
1 Prosper Verberckmoes [1.1.4.1], geboren op donderdag 01-08-1907. Prosper is overleden op woensdag 13-12-1978 in Sint-Niklaas (BelgiŽ), 71 jaar oud.
Beroepen:
militair (soldaat, 6de Compagnie (zelfde eenheid als Peter Verberckmoes in Soest))
landbouwer
restauranthouder (in Doel)
1.1.5 Maria Silvia Verberckmoes is geboren op donderdag 04-04-1872 in Verrebroek, Beveren (BelgiŽ), dochter van Seraphinus Verberckmoes (zie 1.1) en Lucia Petronella De Wilde. Maria is overleden op donderdag 20-03-1952 in Zwijndrecht (BelgiŽ), 79 jaar oud. Maria trouwde met Henricus Wauters. Henricus is overleden vůůr 1952.
1.1.11 Augustinus Verberckmoes is geboren op maandag 09-06-1879 in Verrebroek, Beveren (BelgiŽ), zoon van Seraphinus Verberckmoes (zie 1.1) en Lucia Petronella De Wilde. Augustinus is overleden op maandag 14-12-1959 in Burcht (BelgiŽ), 80 jaar oud. Augustinus:
(1) trouwde met Elisa Brukcwick.
(2) trouwde met Maria Leonia Van Mieghem.
(3) trouwde met Suzanne Van Hoor(n)ick.
1.1.12 Leonia Maria Verberckmoes is geboren op maandag 05-09-1881 in Doel (BelgiŽ), dochter van Seraphinus Verberckmoes (zie 1.1) en Lucia Petronella De Wilde. Leonia is overleden op woensdag 22-03-1967 in Beveren (BelgiŽ), 85 jaar oud. Leonia trouwde met Gustaaf van den Eede. Gustaaf is geboren in 1884. Gustaaf is overleden in 1966, 81 of 82 jaar oud.
Kinderen van Leonia en Gustaaf:
1 Lijntje van den Eede [1.1.12.1].
2 Marie van den Eede [1.1.12.2].
Gegenereerd met Aldfaer versie 4.2 op 30-08-2012 16:50 door E.F. Laprť